פיזיולוגיה של המאמץ לקורסי הסמכה בספורט

לומדה בנושא פיזיולוגיה של המאמץ לקורסי הסמכה בספורט