הרצאות וסדנאות

הרצאות וסדנאות במרכז שילובים.Pro

*ניתן להזמין הרצאות בקורסי הכשרה לפי חוק הספורט

עלויות מרצה (45 דקות)

הרצאה חד פעמית: 300 ש"ח
הרצאה בסדרת הרצאות (קורס): 150 ש"ח
* נסיעות תחושבנה לפי: 2 ש"ח לק"מ (העלות כוללת ביטול זמן)
* ניתן גם לתאם שיעור פרטי בכל אחד מנושאי הלימוד בעלות של 180 ש"ח (מחוץ לחיפה תהיה תוספת של נסיעות).

לומדות מקוונות לחזרה ולתרגול