קורס מדריכי/ות שחייה

קורס מדריכי/ות שחייה (הישגי / לימוד) לפי חוק הספורט

שלוחת חיפה של המרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט

המרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט
קורס מדריכי שחייה
הזמינו אותי

מטרת הקורס

הכשרת מדריכי שחייה תוך שיפור יכולתם המעשית בשחייה והקניית ידע, יכולות ומיומנויות הדרכה ואימון בשחייה.


ראש התחום

ד"ר ליאוניד קאופמן.


מדריך שחייה לימוד (תכנית בסיסית)

תנאי קבלה


היקף הקורס ונושאי הלימוד


הסמכה

תעודת "מדריך שחייה לימוד" מטעם המרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט.


עלות הקורס


מדריך שחייה ושחייה לימוד (תכנית מורחבת)

תנאי קבלה


היקף הקורס ונושאי הלימוד


הסמכה

תעודת "מדריך שחייה" מטעם המרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט.

תעודת "מדריך שחייה לימוד" מטעם המרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט (הזכאות לתעודה זו הנה מגיל 17 ומעלה).


הערות כלליות


הזמינו אותימידע לתלמידים/ות


נהלי ביה"ס להסמכת מדריכים
במרכז האקדמי לוינסקי־וינגייט

תכנית הלימודים של מנהל הספורט
בקורס מדריכי שחייה הישגי ולימוד

תכנית הלימודים של מנהל הספורט
בקורס מדריכי שחייה לימוד

יצירת קשר לקבלת פרטים נוספים


קורס מדריכי השחייה מתקיים במרכז הספורט ליאו באק בחיפה


קבוצת דיון בנושא שחייה