מדעים ורפואת ספורט בקורס מדריכים

לומדה בנושא מדעים ורפואת ספורט בקורס מדריכים