מסלולי אספקת אנרגיה

מסלולי אספקת אנרגיה ודלק מטבולי

*ההרצאות מוכרות לקורסי הסמכה תחת חוק הספורט

סמליל יוטיוב פיזיולוגיה בקורס מדריכים - חלק ראשון
סמליל יוטיוב פיזיולוגיה בקורס מדריכים - חלק שני
סמליל יוטיוב פיזיולוגיה בקורס מדריכים - חלק שלישי
סמליל יוטיוב פיזיולוגיה בקורס מדריכים - חלק רביעי
סמליל יוטיוב מסלולי אספקת אנרגיה

קרא עוד בנושא דלקים מטבוליים לייצור אנרגיה תאית (ATP).


קבוצת דיון בנושא כושר גופני