מבוא לפיזיולוגיה של המאמץ חלק שני

מבוא לפיזיולוגיה של המאמץ חלק שני

*ההרצאות מוכרות לקורסי הסמכה תחת חוק הספורט

סמליל יוטיוב פיזיולוגיה בקורס מדריכים - חלק ראשון
סמליל יוטיוב פיזיולוגיה בקורס מדריכים - חלק שני
סמליל יוטיוב פיזיולוגיה בקורס מדריכים - חלק שלישי
סמליל יוטיוב פיזיולוגיה בקורס מדריכים - חלק רביעי
סמליל יוטיוב מסלולי אספקת אנרגיה